Tjänster

Suomet sysslar inte enbart med distribution av stålprodukter. Vi skulle vilja säkerställa komplexitet i vår service till Er. Om våra kunder så önskar  kan vi utföra: 

  • Tvärskärning av plåt 
  • Längdskärning av plåt 
  • Plåtrullning

Suomets tjänster innebär stor precision och korta leveranstider.

Suomet company
BUSINESS ID: 2915828-2
Metallimiehenkuja 10
02150 - Espoo, Finland
+358 465 656 365
asiakaspalveln@suomet.eu

Distributör
av stålprodukter

Snabba
leveranser

Högsta kvalitet
av tjänster
och produkter